Praktyki dla studentów psychologii

Praktyki dla studentów psychologii

Profil uczestników

Praktyki mają na celu zastosowanie w praktyce posiadanej wiedzy psychologicznej podczas studiów oraz umożliwienie udziału w procedurach wynikających z programu praktyk.

Program
Kursu

Praca ciągła, po wpłynięciu zgłoszenia / Cena ustalana indywidualnie w zależności od godzin pracy biegłych

Wszystkie kursy

Formularz zapisu na szkolenie

Zapisz się na: Praktyki dla studentów psychologii