Staż pomagisterski dla psychologów

Praktyki dla studentów psychologii

Profil uczestników

Staż ma na celu ułatwienie psychologowi wdrożenia do wykonywania zawodu psychologa. Program jest dostosowany do potrzeb zgłaszającego.

Program
Kursu

Praca ciągła, po wpłynięciu zgłoszenia / Cena ustalana indywidualnie w zależności od godzin pracy biegłych

Wszystkie kursy

Formularz zapisu na szkolenie

Zapisz się na: Staż pomagisterski dla psychologów