Laboratorium Diagnozy Psychologicznej

kieruje dr n. hum. Monika Włodarczyk-Dudka

Cel
działania
laboratorium

wykonywanie badań psychologicznych i wydawanie opinii w sprawach orzeczniczych dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów

popularyzowanie wiedzy naukowej i praktycznej oraz konsolidacja środowiska psychologicznego

Laboratorium Diagnozy Psychologicznej
wydaje opinie w sprawach:

świadków dzieci i dorosłych

o ubezwłasnowolnienie

psychologicznej oceny wiarygodności zeznań

oceny konsekwencji doświadczeń urazowych i rokowań na przyszłość

o odszkodowanie i zadośćuczynienie

o orzeczenie stopnia niepełnosprawności

Diagnoza
psychologiczna

temperament i osobowość

zaburzenia rozwojowe i kliniczne

możliwości intelektualne

gotowość szkolna

neuropsychologia