O nas

Pracownia Badań Specjalistycznych

Digital Forensics Lab

Pracownia Badań Specjalistycznych

Pracownia powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w zakresie prowadzenia specjalistycznych badań i analiz, na potrzeby postępowań orzeczniczych, przygotowawczych i sądowych. Świadczy profesjonalną pomoc specjalistów różnych dziedzin, dysponujących wiedzą i doświadczeniem niezbędnym w rzetelnej ocenie materiału dowodowego.

Pracownia wydaje opinie na zlecenie Sądu w sprawach cywilnych, karnych, rodzinno-opiekuńczych oraz rentowych.
Pracownia wydaje opinie w postępowaniu przygotowawczym na zlecenie prokuratury i policji.

O nas

Monika Włodarczyk-Dudka

dr n. hum.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Matczak), specjalność studiów magisterskich: psychologia kliniczna i osobowości.

Ukończyła studia podyplomowe, specjalność: Menedżer Projektów Badawczo-Rozwojowych (WSB Gdańsk), Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii (UAM Poznań), Studium Logopedyczne (UKSW Warszawa).

Jest nauczycielem dyplomowanym. Łączy pracę naukową z praktyką. Specjalizuje się w diagnostyce psychologicznej na potrzeby opiniowania i orzekania w oświacie, służbie zdrowia, sądownictwie. Od 2003 roku jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ma doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych szkół. Współuczestniczy w realizacji projektów stowarzyszeń i organizacji pomocowych prowadząc zajęcia warsztatowe m.in. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

W latach 2008-2016 pracowała jako adiunkt w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji UWM w Olsztynie. W 2013r. organizowała i była pierwszym kierownikiem Pracowni Testów Psychologicznych Katedry PRiE UWM. Jako pracownik nieetatowy prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz współpracuje z Katedrą Medycy Sądowej prowadząc badania psychologiczne i jest współautorem opinii zespołowych dla celów postępowania karnego i cywilnego.

Od 2012r. współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie realizując badania normalizacyjne i walidacyjne dotyczące m.in. Skali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2, MTI, SENA, PSI-4, SIPA.

Od 2005r. przynależy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do badania osób posługujących się bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni.

Biegły sądowy powoływany ad hoc od 2005 roku, od 2019 roku biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Ukończyła liczne szkolenia, w tym dotyczące opiniowania sądowego m.in.:

 • Szkolenie WOT PTP dla psychologów – biegłych sądowych nt.: „Opiniowania psychologicznego w sprawach: karnych dorosłych sprawców przestępstw, dotyczących uzależnień, świadków – dorosłych i dzieci, w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych”
 • Warsztaty pt. „Diagnoza rodziny w orzecznictwie psychologicznym dla celów sądowych” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Olsztyn
 • Szkolenie pt. „Opiniowanie psychologiczne w odszkodowawczych sprawach cywilnych (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, trwała utrata więzi, PTSD)” organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
 • Szkolenie „Seksuologia sądowa” organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  III Kongres Nauk Sądowych pt. Status biegłego w Polsce
 • Szkolenie „Psychologiczne i kryminalistyczne aspekty prowadzenia przesłuchania świadków, podejrzanych, biegłych” zorganizowane przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • Konferencja „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe” organizowana przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Szkolenie „Ocena i zarządzanie ryzykiem przemocy z zastosowaniem narzędzia HCR-20” organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
O nas

Krzysztof Dudka

mgr

Jest informatykiem i grafikiem. Ukończył studia magisterskie na kierunku edukacja medialna z projektowaniem graficznym, a także studium z informatyki i ekonometrii. Od ponad piętnastu lat łączy działalność praktyczną z aktywnością dydaktyczną. Jest nauczycielem mianowanym.

Specjalizuje się w informatyce śledczej. Jest członkiem Stowarzyszenia Instytutu Informatyki Śledczej. Od dwóch kadencji pełni funkcję biegłego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie z zakresu informatyki.

Ukończył szkolenia m.in.:

 • Szkolenie dla biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie
 • III Kongres Nauk Sądowych pt. Status biegłego w Polsce
 • VII Ogólnopolskie Wiosenne Spotkania z Informatyką Śledczą organizowane przez Mediarecovery
 • VI Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej „nowe narzędzia w informatyce śledczej” organizowana przez
 • Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ataki sieciowe” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
 • V Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej Triage i Live Forensic. Analizy w środowisku „big data” organizowana przez Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej
 • Konferencja „Ataki sieciowe” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
 • Szkolenie z zakresu działania i wykorzystania programu do analiz śledczych X-Ways Forensics organizowane przez ProCertive
 • Szkolenie dot. tematyki telekomunikacji i mobile forensics organizowane przez Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej
 • Konferencja „Ataki sieciowe – IT, Law, Electronic Evidence” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
 • Szkolenie egzaminatora ECDL
 • Szkolenie dla biegłych sądowych organizowane przez Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej
 • Szkolenie „Certyfikowany Informatyk Śledczy” organizowane przez Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

Pracownia działa na zlecenie instytucji państwowych (np. ZUS, placówki służby zdrowia, edukacyjne, urzędy, MOPS, GOPS, Centra Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Centra Pomocy Rodzinie) oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, niepubliczne placówki edukacyjne).

Pracownia wyposażona jest w nowoczesne narzędzia diagnostyczne, dysponuje stosownym zapleczem technicznym. Pracownia współpracuje w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju oraz stowarzyszeniami, zrzeszającymi środowisko ekspertów z zakresu prawa, psychologii, informatyki śledczej, medycyny sądowej i dziedzin pokrewnych.